چهارشنبه , 27 تیر 1397/04/27

شعر

شعر

شعر عاشقانه

شعر عاشقانه

شعر عاشقانه عشـق یعنـی…! عشق یعنی مستی و دیوانگی عشق یعنی با جهان بیگانگی عشق یعنی شب نخفتن تا سحر عشق یعنی سجده با چشمان تر عشق یعنی سر به دار آویختن عشق یعنی اشک حسرت ریختن عشق یعنی درجهان رسوا شدن عشق یعنی سُست و بی پروا شدن عشق یعنی سوختن با ساختن عشق یعنی زندگی را باختن عشق یعنی انتظار و انتظار عشق یعنی هرچه بینی ...

شعر کوتاه روز عرفه

شعر کوتاه روز عرفه

روز عرفه شعر روز ما  و عرفه ، تشنگی دل ، ارباب نبود جز محنت در دلم حاصل، ارباب من و دیوانه گیم یک طرف و تو طرفی آه ، دیوانه ام و نیستم عاقل ارباب من گدای تو شوم بر تو جفایی نشود کرده ام در حرم لطف تو منزل ارباب تو بیا، کوزه ی خود را ز طلا ساز اینبار خاک را رد بکن از مرحله ...

سهراب سپهری-چشم ها رو باید شست

سهراب سپهری-چشم ها رو باید شست

سهراب سپهری   چشمها را باید شست جور دیگر باید دید ***سهراب سپهری*** چترها را باید بست زیر باران باید رفت ***سهراب سپهری*** فکر را خاطره را زیر باران باید برد‌ با همه مردم شهر زیر باران باید رفت ***سهراب سپهری*** دوست را زیر باران باید دید‌ عشق را زیر باران باید جست ***سهراب سپهری*** هر کجا هستم٬باشم‌ آسمان مال من است ***سهراب سپهری*** پنجره٬‌فکر٬‌هوا‌٬عشق‌ ...