چهارشنبه , 27 تیر 1397/04/27

ازدواج نرگس محمدی با علی صادقی

 

نرگس محمدی ، بازیگر نقش ستایش ، با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش نوشت: با علی صادقی عزیز سر صحنه فیلم بدهکاران به بهشت نمیروند. کار اقای بهمن گودرزی عکس/ نرگس محمدی بازیگر نقش ستایش عروس شد!