چهارشنبه , 27 تیر 1397/04/27

مرگ با درخت کریسمس تصاویر

 

شاید اگر روزگار برای زن استرالیایی به گونه ای دیگر رقم میخورد این تیترخبری بود که باید در مورد آن توضیح داده می شد، اما خوشبختانه بخت با این زن یار بود و او از مرگ حتمی نجات یافت. زن با سلیقه ی استرالیایی برای سال نویی که در پیش است تصمیم گرفت کم زودتر درخت آرزوها یا همان درخت کریسمس را تزیین کرده و دربیرون از خانه قرار دهد. اما در زمان تزیین با صحنه ای عجیب روبه رو شد، مار پلنگی!!! که دقیقا رنگی مشابه با رنگ تزیینات درخت داشت و تشخیص دادن آن کمی مشکل بود. زن با دیدن این صحنه خونسردی را حفظ کرده و نترسید و جیغ نزد تا مار فرار کند یا به دست و پای او افتد. سریعا با آتش نشانی تماس گرفت تا آنها یکی از خطرناک ترین مارهای جهان یعنی مار پلنگی را به مکان زندگی اش برگردانند.