یکشنبه , 27 اسفند 1396/12/27

آمار نهایی مجروحان دربی

 

آمار نهایی مجروحان دربی امروز پایتخت اعلام شد فراهانی معاون اورژانس تهران: در مجموع ۱۰۳ تماشاگر امروز مجروح شدند که ۹۹ نفر آنها در محل درمان و ۴ نفر به بیمارستان منتقل شدند