چهارشنبه , 27 تیر 1397/04/27

از کجا بفهمیم تماس صوتی تلگرام ما فعال شده است

 

نشانه فعال شدن تماس صوتی تلگرام چیست؟   در صورتی که هنگام وارد شدن به صفحه افراد عکس تلفن (مطابق عکس) در گوشه سمت راست گوشی شما نمایان باشد یعنی تماس صوتی شما فعال است.