چهارشنبه , 27 تیر 1397/04/27

ویلچر هوشمند scewo که بدون کمک از پله ها بالا میرود نیز اختراع شد

 

ویلچر هوشمند scewo به کمک افراد معلول آمده که بدون کمک از پله ها بالا میرود. این ویلچر توسط 4 دانشجو طراحی و ساخته شده و هدف از ساخت آن این بوده که افراد معلول بتوانند بدون کمک از پله ها بالا و پایین بروند. این ویلچر به به تایر های مخصوص مجهز بوده که میتواند به راحتی از پله های ماپیچ هم بالا و پایین برود. تایرهای این ویلچر به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند در زمین معمولی، پله ها و حتی زمین برقی و لغزنده حرکت کنند.