چهارشنبه , 27 تیر 1397/04/27

اسبی به نام اردوغان

 

امیر قطر اسبش را «اردوغان» صدا می‌کند! امیر قطر نام اسب جدید خود که آن را در سال ۲۰۱۵ به قیمت ۴ میلیون لیره ترکیه خرید، «اردوغان» گذاشت