چهارشنبه , 27 تیر 1397/04/27

اسامی مصدومان حملات تروریستی امروز

 

مصدومین انتقالی به بیمارستان هفت تیر و ضیائیان متعلق به حرم مطهر امام خمینی میباشند. اسامی آسب دیدگان حادثه تروریستی امروز: 1  هادی نوری  38  طرفه 2  اعظم موسی خانی  53  طرفه 3  روح ا... شجاع خلیق  36  طرفه 4  عبدالسلیم قازلی  35  طرفه 5  جلال عینی  33  طرفه 6  مریم رضاخانلو  26  طرفه 7  حسین خدایی راد  35  طرفه 8  علی جاویدیان  51  طرفه 9  صحبت آزادی  34  طرفه 10  مجهول الهویه  50  امام حسین 11  فرهاد ملکی  40  امام حسین 12  سید عبداله میرحسینی  52  امام حسین 13  عباس نظریان   57  امام حسین 14  مرتضی فلاحتی  57  امام حسین 15  مریم شهریاری  26  سینا 16  صابر رئیسی  23  سینا 17  طهمورث سمیعی  37  سینا 18  تنها شهریاری  60  سینا 19  جعفر چوپان  40  سینا 20  ابراهیم وثوق  31  سینا 21  مرضیه افرازه  27  سینا 22  ارسلان غلامی  27  سینا 23  هادی اسکندرلو  35  سینا 24  مهدی اطهری پور  33  سینا 25  ابراهیم خلف کش  45  سینا 26  مهدی یوسفی  36  سینا 27  علی همتی (فوت)  50  سینا 28  هانیه اکبریان (فوت)  37  معیری 29  محمد بحشایی  37  هفتم تیر 30  سعید زیرکی(میرکی)  42  هفتم تیر 31  مهدی قدرتی  46  هفتم تیر 32  حسین جعفر عراقی  51  هفتم تیر 33  یوسف زارعی   32  ضیائیان