چهارشنبه , 27 تیر 1397/04/27

یارانه بهمن 96

 

یارانه بهمن 96 واریز میشود. هشتاد و چهارمین مرحله یارانه نقدی بامداد پنجشنبه 26 بهمن ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

یارانه بهمن 96 کی واریز میشود

مشخص شده که هشتاد و چهارمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی بهمن ماه، ساعت ۲۴:۰۰ روز پنج شنبه ۲۶ بهمن به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد. یارانه نقدی تا کنون در تمامی ماه ها به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. برای امسال  منتظر یارانه بهمن 96 و اسفند 96 هستیم. مبلغ یارانه دریافتی به ازای هر نفر مبلغ 45.500 تومان است. یارانه بهمن 96 از تاریخ 27 بهمن 96 قابل برداشت است.